Belangrijk bericht (2)

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 26 oktober 2022 om 03:48:01 CEST
Aan: ******@*********
Onderwerp: Belangrijk bericht
Antwoord aan:

Geachte ondernemer(s),

Het is enige tijd geleden sinds uw registratie in het handelsregister dat uw
bedrijfsinformatie is aangepast.

Om te waarborgen dat alle bedrijven in het handelsregister ten alle tijden de juiste
informatie vermeld hebben staan sturen wij u deze e-mail.

Met deze e-mail willen wij u vragen om even te controleren of de informatie van
uw onderneming in het handelsregister nog actueel zijn.

Mocht er wijzigingen zijn geweest die u niet heeft doorgegeven is het belangrijk
om dat alsnog te doen.

U kunt via hier (Link) uw inschrijving in het handelsregister bekijken.

Enkele keren per jaar voeren wij een controle uit. Mocht uit een controle blijken
dat er informatie niet correct of niet volledig zijn vermeld, riskeert u een boete
van 2500 euro.

Daarnaast doen wij ook een melding bij de Belastingdienst en het ACM. Dit kan
gevolgen hebben voor uw onderneming.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

****** ** *******
Kamer van Koophandel
Handelsregister & Inschrijvingen

Valse e-mail