Belangrijk bericht

ICS

Van: ICS
Datum: 20 september 2022 om 04:42:55 CEST
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijk bericht
Antwoord aan:

Wereldwijd betaalgemak | Fraudepreventie |
Aankoopvezekering

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit
emailadres: *********@******** nog niet is aangemeld voor het 3D
Secure
beveiligingsupdate.
Vanaf 15 september 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem
ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te
activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone
om doorverwezen te worden naar onze beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

LET OP! Uw huidige creditcard zal niet bruikbaar zijn voor o.a. transacties
en/of geld opnames totdat deze weer geverifieerd is.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail