Belangrijk! (bericht)

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 05:33
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijk!
Urgentie: Hoog

Controleer uw account

Beste heer, mevrouw,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al
onze klanten verplicht hun meest recente (contact-)
gegevens bij te werken in ons klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij
vragen u enkel en alleen naar de actualiteit van uw
gegevens.

klik **** (Link)

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail