Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Cards Service
Aan: ******************@***************
Datum: 21 oktober 2021 om 19:14
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Veiligheid is een belangrijk thema voor ICS. Daar hoort fraudepreventie bij. Om fraude te
voorkomen. voeren wij geregeld controles uit. Uit deze controles is gebleken dat de gegevens
van uw Card niet is geactiveerd voor dubbele beveiligings systeem

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

*************************(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail