Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Verzonden: vrijdag 2 april 2021 13:03
Aan: ***********@*************
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat u dubbele beveiliging van ics cards nog niet heeft
geactiveerd. Deze beveiliging d.v.m 3Dsecure is vanaf 1 Februari 2021 ingegaan zodat we onze
klanten beter kunnen beschermen tegen online criminaliteit.

Wij verzoeken u daarom om de dubbele beveiliging alsnog in te stellen, mocht u dit nog
niet voor 30 April 2021 gedaan hebben, dan kunt u geen gebruik maken van uw Mijn ICS
account totdat u dit wel gedaan heeft.

Hoe activeer ik mijn 3Dsecure Dubbele beveiliging?

U activeert de dubbele beveiliging door uw account opnieuw te verifiëren. Na het instellen van
een 3Dsecure wachtwoord zal deze automatisch geactiveerd zijn, hier hoeft u dus verder niets
meer voor te doen.

Ga naar *****************************(link)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail