Dit is een automatisch genegeerd bericht

ICS

Begin doorgestuurd bericht:
Van: “International Cards Services”
Datum: 19 april 2021 om 13:02:07 CEST
Aan*********@*********
Onderwerp: Dit is een automatisch genegeerd bericht

Beste Heer/Mevrouw *********,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat uw
geen gebruik maakt van de dubbele beveiligings functie van de ICS Cards hierdoor is misbruik
van uw Card en gegevens heel eenvoudig gedaan..

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot uw ics online omgeving en uw
Credit Card tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card gaan
vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u daarom om
zo spoedig mogelijk de dubbele beveiliging van Ics Cards te activeren vullen Ga naar
*************************(link)

Wij adviseren u om de Card niet te gebruiken totdat u de actualisatie formulier heeft ingevuld of
contact met ons heeft gehad.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail