Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Valse mail namens Mijn Overheid Sinds 16:12 14 sep 2021

Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International card service
Datum: vrijdag 9 april 2021 00:29
Aan:*********@*************
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte *****,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit emailadres:
**********@********* nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 3 maart 2021 is de dubbele
beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van
uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

*******************(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services *******

Valse e-mail