Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

From: International card services
To: *********@******
Sent: 3 oktober 2020 18:09
Subject: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: *********@********  nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 september 2019 is de
dubbele beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van
uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

***************************(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail