Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld
aan dit emailadres: *****@****.** nog niet heeft geactiveerd. Per 1
maart 2020 is de dubbele beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om
tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.
Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het
volledig invullen van uw gegevens zal de dubbele beveiliging meteen
geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een bevestiging per post met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card
online en activatie van de dubbele beveiliging.Klik hier en start het
process: *********

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail