Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 20:19
Aan:
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Laatste Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit emailadres: *** nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 11 Mei 2022 is de dubbele beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

icscards.***/dubbelebeveiliging

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail