Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

From: International Card Services
Sent: dinsdag 19 april 2022 04:34
To: ********@*******
Subject: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: *******@******* nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 6 april 2022 is de dubbele
beveiliging ingegaan.Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om
tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

>Dubbele ********* ********* (Link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail