Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 6 april 2022 16:50
Aan: **************@***************
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Herinnering: Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: **********@********** nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 10 april 2022 is de dubbele
beveiliging ingegaan.Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om
tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

********************(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail