Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Aan: *****@*********
Verzonden: Woensdag 24 november 2021 11:12:20
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Actualisatie formulier staat klaar

Beste ICS kaarthouder,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat
de actualisatie formulier gekoppeld aan het emailadres: ********@******** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze als nog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) & Mijn Card Online tegen te houden.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card Online.Mijn
beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: *******.nl/ ********atie (Link)

Heeft u meer vragen over de actualisatie formulier? kijk op www.icscards.nl of Neem contact
op met de ICS Creditcard Servicedesk: 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail