Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Cards Services
Datum: 3 november 2021 om 04:43:00 CET
Aan: **********@********
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging
Antwoord-naar:

Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: **********@********* nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 oktober 2021 is
de dubbele beveiliging ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van
uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

********.nl/*********veiliging(Link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail