Belangrijk: Activeer uw beveiliging

ICS

Van:International Card Service
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 02:15
Aan:**********@**************
Onderwerp: Belangrijk: Activeer uw beveiliging

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *************@********* nog niet
is aangemeld voor het 3D Secure

beveiligingsupdate. Vanaf 1 Oktober 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.

Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online
betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online
betalingen dan goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

copyright ICS2022 NETHERLAND.

Dit is een automatische gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen
toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom ook niet worden
beantwoord/behandeld.

Valse e-mail