088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Belangrijk! / Bijwerken

Knab Bank

Van: Knab
Datum: 14-06-2023 08:47
Aan: ********@******
Onderwerp: Belangrijk! / Bijwerken

Geachte *******@*******,

Uit onze administratie is gebleken dat uw persoonsgegevens onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen
vragen indien nodig. Wij verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Bezoek ****.nl/******-********* (Link) om zo snel mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Met vriendelijke groeten,
Knab

Valse e-mail