088 - 7867372
Let op (1/4): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Belangrijk!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 2 juni 2023 om 03:05:16 CEST
Aan: *******@******
Onderwerp: Belangrijk!
Antwoord aan:

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat uw persoonsgegevens onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig. Wij verzoeken u daarom zo spoedig mogelijk uw
contactgegevens bij te werken.

Ga verder (Link) om zo snel mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail