Belangerijk! Voorkom uitschrijving – KvK

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 12:11
Aan: *********@********
Onderwerp: Belangerijk! Voorkom uitschrijving – KvK

Geachte ondernemer,

U heeft tot heden de digitale KVK-sleutel nog niet bijgewerkt . Per
ingang 10 oktober 2022 zijn wij gestart met het uitgeven van digitale
sleutels waarmee veilig gebruik kan worden gemaakt van de KvK-
diensten. Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze
klanten verplcht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken in
ons klantensystem. Wij attenderen u daarom nog eens om uw KVK-
sleutel aan te vragen. Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen.
Wij vragen u enkel en alleen naar de actualiteit van uw gegevens

U heeft tot 31 oktober 2022 om een aanvraag te doen voor uw digitale
sleutel. Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde
datum dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden en
heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Ga naar Mijn KVK om uw gegevens bij te werken en om inzicht te krijgen
over uw zaak door op de knop hieronder te klikken.

Mijn KVK (Link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail