Belangerijk bericht!

Zorg en Zekerheid

Van: Zorg en Zekerheid
Datum: 2 oktober 2022 om 14:55:53 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Belangerijk bericht!
Antwoord aan: Zorg en Zekerheid

Geachte meneer/mevrouw,

Door een groot onderhoudsbeurt zien wij dat er nog een achterstalige betaling
open staat van €291,05.

WIlt u a.u.b dit bedrag voor 3 oktober 2022 betalen. Hiermee voorkomt u een
verdere verhogingen of aanmelding bij het CAK als wanbetaler.

Belangerijk! Check altijd eerst de email voordat u iets betaald ons enige email-
adres is: info@*************.nl.

Betaal (Link)

Zorg en Zekerheid

Valse e-mail