Belangerijk bericht!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel
Datum: 6 februari 2023 om 06:50:42 CET
Aan: *****@*****
Onderwerp: Belangerijk bericht!

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: *****@***** onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te
worden om uw profielgegevens bij te werken.

(QR-code)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail