Belangerijk: Activeer uw dubbele beveiliging

ICS

Van: International Card Services
Aan: ********************@***************
Datum: 10-06-2021 06:15
Onderwerp: Belangerijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Dubbele beveiliging

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging gekoppeld aan dit
emailadres: *************@***************** nog niet is geactiveerd. Wij verzoeken u daarom
de dubbele beveiliging als nog te activeren. Om tijdelijke blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging d.m.v gegevens verificatie. Na het volledig invullen van uw
gegevens zal de dubbele beveiliging meteen geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post met betrekking tot het beletten van de blokkade van uw Card(s) & Mijn
Card online en activatie van de dubbele beveiliging.

*********************(link)

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail