088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bekijk uw mijn ICS berichtenbox

ICS

Onderwerp: Bekijk uw mijn ICS berichtenbox
Datum: Mon, 31 Jul 2023 09:22:55 +0000
Van: International Cards Services BV
Aan: ******@*******

Beste heer/mevrrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 25 juli 2023 is het vernieuwde
beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de qrcode met uw smarthphone om verzonden te worden naar het online
formulier:

QR CODE (=LINK)

Hier volgt u de aangegeven stappen deze procedure kan alleen worden volbracht door de
hoofd-kaarthouder.
Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen
met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan
goed via de app en hoeft geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail