Bekijk uw declaratieoverzicht.

Zilveren Kruis

Van: Zilveren Kruis
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 04:33
Aan: ******@********
Onderwerp: Bekijk uw declaratieoverzicht.

Beste heer/mevrouw,

U ontvangt een nieuw (basis)pakket.

Deze is geldig tot en met 10-06-2023

Wat houdt dit pakket in?
Uit onderzoek is gebleken dat 82,8% van onze clienten in het afgelopen kwartaal nog
niet zijn/haar extra kosten heeft berekend.
U kunt zich gratis voor een nieuw basispakket aan melden. Deze zal al u gewoonlijkse
en extra kosten verminderen met 20%-33%.
Voor onze senioren geldt het dat ze een pensioen verhogings van 12%-25% zullen
ontvangen.
U hoeft zich hier alleen voor aan te melden. U kunt op de onderstaande link klikken om
de aanmelding te starten.

Meld *** *** (Link)

Aanmelding
Dit proces gaat via IDIN een snelle en vertrouwelijke identificatieplatform.
Na dat wij een bevestiging ontvangen vanuit het systeem van uw aanmelding voor een
nieuwe (basis)pakket zullen wij na 2-3 werkdagen het voor u beschikbaar stellen.
Wij verzoeken u wel om uw aanmelding voor 09-06-2022 te voltooien om deze kans
voor een nieuw (basis)pakket niet te missen.
Het Zilveren Kruis hoopt uw volledig te hebben geinformeerd.

Hartelijke groet,

Zilveren Kruis

*** *********

Directeur Customer Operations

Valse e-mail