bekijk uw bericht

Mijn Overheid

Van: berichtenbox
Datum: 15 augustus 2022 om 02:59:12 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: bekijk uw bericht

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Klik hier om
het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit
bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail