Bekijk uw bericht in de Berichtenbox

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 14:04
Aan:**********@*************
Onderwerp: Bekijk uw bericht in de Berichtenbox

Juni 2021
Kenmerk: E*******
Belastingteruggave 2020

Geachte heer/mevrouw,

er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave. U dient naar aanleiding van dit bericht actie te
ondernemen om uw teruggave te kunnen incasseren.
Wij verzoeken u dit bericht zo spoedig mogelijk te lezen.

Open de Berichtenbox

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijk groet,
MijnOverheid

Valse e-mail