088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bekijk uw bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 3 juli 2023 om 03:05:14 CEST
Aan: ****@******
Onderwerp: Bekijk uw bericht

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u in aanmerking komt voor
een
extra toezegging omtrent energietoeslag. Uw extra toezegging
is vastgesteld op een bedrag van €816,-

Om dit bedrag te kunnen ontvangen vragen wij u om uw gegevens
te controleren en te verifiëren. Uw extra toezegging kan alleen
worden uitgekeerd als wij beschikken over de juiste gegevens.
U kunt dit nu doen via de onderstaande link.

******

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser

Valse e-mail