088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bekijk uw bericht

Mijn Overheid

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u in aanmerking komt voor een
extra toezegging omtrent energietoeslag. Uw extra toezegging
is vastgesteld op een bedrag van €826,-

Om dit bedrag te kunnen ontvangen vragen wij u om uw gegevens
te controleren en te verifiëren. Uw extra toezegging kan alleen
worden uitgekeerd als wij beschikken over de juiste gegevens.
U kunt dit nu doen via de onderstaande link.

******* (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail