Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Bekijk uw bericht / Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van:********@********
Verzonden: vrijdag 12 mei 2023 00:14
Aan: *******@*********
Onderwerp: Bekijk uw bericht / Mijn Overheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox (link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid (link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail