Bekijk de (actuele) status (hier).

DHL

Van: DHL
Datum: 1 december 2021 om 02:42:40 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Bekijk de actuele status.
Antwoord aan:

Geachte heer en of mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele status van
uw zending. Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour. Wij zijn wettelijk
verplicht zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken retour te
sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze zending beschikt niet
over de juiste frankering. Wij willen u erop attenderen dat retourneren kosten
met zich mee brengt.

U kunt *** **** ** ******* fran***** (Link). Na het succesvol gefrankeerd te hebben
zullen wij de track-and-trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DHL

Valse e-mail