BeIasting Teruggave 2021

Belastingdienst

Van: BeIastingdienst
Datum: 6 november 2021 om 12:18:57 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: BeIasting Teruggave 2021
Antwoord aan:

BeIasting Teruggave 2021

Geachte ***** *********,

Na de Iaatste jaarlijkse berekening van uw
fiscaIe activiteit, hebben wij vastgesteId dat
u in aanmerking komt voor een
terugbetaIing. U ontvangt nog €1157,73
euro

KIik op “Mijn teruggave aanvragen”
onderaan de maiI om uw beIastingteruggaaf
te ontvangen op uw rekeningnummer : . Uw
fiscaIe terugbetaIing wordt/kan allen op uw
bankrekenig worden bijgeschreven als deze
op uw naam staat.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor
03/11/12. De aanvrag zal binnen 4
werkdagen worden verwerkt

**** *****gave ***vragen (Link)
.
Hoogachtend,
BeIastingdienst ********

Valse e-mail