BeIasting Teruggave 2021

Belastingdienst

Van: “Belastingdienst”
Onderwerp: Belasting Teruggave 2021
Datum: 31 oktober 2021 om 08:14:40 CET
Aan:***********@**************

Belasting Teruggave 2021

Geachte Heer/Mevrouw,

Na de laatste jaarlijkse berekening van uw
fiscale activiteit, hebben wij vastgesteld dat
u in aanmerking komt voor een
terugbetaling. U ontvangt nog €1157,73
euro

Klik op “Rekeningnummer verifieren”
onderaan de mail om uw belastingteruggaaf
te ontvangen op de juiste rekeningnummer.
Uw fiscaIe terugbetaIing wordt/kan allen op
uw bankrekenig worden bijgeschreven als
deze op uw naam staat.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor
03/11/12. De aanvrag zal binnen 4
werkdagen worden verwerkt

>Rekeningnummer verifieren.
.

Hoogachtend,
Belastingdienst

Valse e-mail