Bedrijfsprofiel validatie

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Datum: 26 september 2022 om 11:40:29 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Bedrijfsprofiel validatie
Antwoord aan:

Geachte relatie,

Het is ons opgevallen dat uw bedrijfsprofiel aan een opfrisbeurt toe is,
aangezien de digitalisering van de wereld ertoe heeft geleid dat het nu
noodzakelijk is uw bedrijfsprofiel opnieuw te valideren.
Wij helpen je graag bij dit proces
Validatie (Link)
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Kamer Van Koophandel

Valse e-mail