Bedrijfsgegevens updaten

Kamer van Koophandel

Van: kvk klantenservice
Datum: 3 februari 2023 om 03:32:20 CET
Aan: *******@*********
Onderwerp: Bedrijfsgegevens updaten
Antwoord aan:

KVK Kamer van koophandel
kvk werkt voor ondernemers

Beste relatie,
Wegens onze nieuwe server update zijn alle klanten verplicht
hun meest recente contact – en bedrijfgevens bij te werken in
ons klantsysteem. De informatie verzonden met dit E-
mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Je hoeft tijdens de procedure niet in te loggen. Wij vragen u
enkel alleen naar de actualiteit van uw contactgegevens.

Updaten (Link)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

KVK

Valse e-mail