Basisregistratie Personen (BRP) van de Nederlandse gemeenten

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Onderwerp: Basisregistratie Personen (BRP) van de Nederlandse gemeenten
Datum: 13 september 2021 om 20:59:54 CEST
Aan: Recipients
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben geconstateerd dat de kopie van uw legitimatiebewijs in
ons dossier niet meer geldig is. Hierdoor kunnen wij u niet
identificeren bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de
Nederlandse gemeenten. Wij vragen u om zich online te
identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Zo zorgen we samen
met u voor een veiligere maatschappij.

De identificatieplicht
U kunt zich op verschillende manieren identificeren. Bijvoorbeeld
met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart (voor- en
achterkant) of rijbewijs (voor- en achterkant). Let er op dat u
in bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.

– Maak een scan van uw legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld van uw
paspoort, identiteitskaart (voor- en achterkant) of rijbewijs
(voor- en achterkant).
– Let er op dat de kwaliteit van uw legitimatiebewijs van hoge
resolutie is en er geen essentiële informatie wordt bedekt.
– Stuur uw legitimatiebewijs per e-mail naar
info@mijn.******.***********bewijs.app

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail