Bankmail: uw huidige betaalpas vervalt

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 02:53
Aan:***********@***********
Onderwerp: Bankmail: uw huidige betaalpas vervalt

Geachte heer/mevrouw,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. Achter de schermen zorgen we er
elke dag voor dat u uw geldzaken goed en veilig kunt regelen. We willen u graag informeren
over de veranderingen m.b.t. het inloggen in Internet Bankieren. In de algemene
bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van u en uw bank.

Vervaldatum op uw bankpas n.v.t.

Onze klanten moeten in bezit zijn van een nieuwe betaalproduct. Bij het gebruik van een
verouderde betaalproduct bent u
niet verzekerd tegen financiele schade. Een verouderd betaalproduct wordt daarnaast niet
ondersteund door het nieuwe
betaalsysteem.

Regel uw bankzaken
Na de update van ons online omgeving is het voor sommige klanten niet meer mogelijk om
veilig gebruik te maken van
het Internetbankieren met het oudere type betaalpas. U kunt alleen nog veilig bankieren met
de vernieuwde
betaalpas. Regel uw bankzaken vóór 14-04-2021.

A******* (Link) 

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving zijn
wij als bank verplicht om
verscherpte voorwaarden te stellen aan onze klanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

Valse e-mail