Bankmail: uw betaalpas komt te vervallen

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 07:10
Aan: ********@***********
Onderwerp: Bankmail: uw betaalpas komt te vervallen

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de (contact-)gegevens gekoppeld aan uw
emailadres: ********@********* tot op heden nog geen gebruik maakt van de nieuwe
verbeterde
betaalpas van ABN AMRO.

De nieuwe betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om optimale bescherming te
bieden tegen verdachte handelingen en voldoet zich aan nieuwe richtlijnen betreft
de huidige bankzaken.

In verband met de veiligheid van onze klanten verplicht ABN AMRO het gebruik van
de nieuwe betaalpas. Het gebruik van uw huidige betaalpas vervalt per 15 april
2021.

Ga naar *******.**/a******* (Link)  voor het kosteloos vervangen van uw
betaalpas.

Wij vertouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

Valse e-mail