Bankmail: Uw ABN Amro betaalpas wordt opgeheven

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 02:08
Aan: *********@**********
Onderwerp: Bankmail: Uw ABN Amro betaalpas wordt opgeheven

Geachte Heer / Mevrouw ************,

De perikelen rond het coronavirus houden ons allemaal bezig. Door de adviezen van het
RIVM en de maatregelen die de banken nemen, wordt onze bewegingsvrijheid beperkt. Dit
kan ook gelden voor een bezoek aan onze kantoren.

Wij vragen al onze klanten om hun huidige betaalpas te vervangen en hun
huidige betaalpassen op sturen naar ons recycle centrale uit voorzorg om de kans op
besmetting en verspreiding van het covid-19 virus te verkleinen.

Een vervangende Betaalpas kost normaal gesproken € 7,95 .Je ontvangt de deze geheel
kosteloos binnen 3 werkdagen per post op je correspondentie adres na ontvangst van je
huidige betaalpas.

Melding! Let op noteer het adres van de recycle centrale en volg de gegeven instructies.

Ga naar *********/**********(Link), voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.

*** ************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail