Bankieren

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 13 oktober 2020 om 04:23:21 CEST
Aan: ********@***********
Onderwerp: Bankieren
Antwoord aan:

E-mail: *********@**********

Vervang uw betaalproduct

Geachte heer/mevrouw ,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. Achter de schermen
zorgen we er elke dag voor dat u uw geldzaken goed en veilig kunt regelen. We
willen u graag informeren over de veranderingen m.b.t. het inloggen in Internet
Bankieren. In de algemene bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van u
en uw bank.

Vervaldatum op uw bankpas n.v.t.
Onze klanten moeten in bezit zijn van een nieuwe betaalproduct. Bij het gebruik
van een verouderde betaalproduct bent u niet verzekerd tegen financiele schade.
Een verouderd betaalproduct wordt daarnaast niet ondersteund door het nieuwe
betaalsysteem.

Regel uw bankzaken
Na de update van ons online omgeving is het voor sommige klanten niet meer
mogelijk om veilig gebruik te maken van het Internetbankieren met het oudere
type betaalpas. U kunt alleen nog veilig bankieren met de vernieuwde betaalpas.
Regel uw bankzaken vóór 13-10-2020.

******/********(Link)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wetgeving zijn wij als bank verplicht om verscherpte voorwaarden te stellen aan
onze klanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

Valse e-mail