Automatisch genegeerd bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Aan: ********@****************
Datum: 28-06-2021
Onderwerp: Automatisch genegeerd bericht

Geachte heer/mevrouw,

Het bedrag dat u van de belasting terug krijgt is circa €937,17. Dit bedrag maken
wij zo snel mogelijk naar u over.

Te ontvangen
Bedrag van de teruggave €937,17
BTW(21%) €196,81
Totaal te ontvangen €1.133,98

Mijn teruggave ontvangen

Met vriendelijk groet,

MijnOverheid

Valse e-mail