Automatisch gegenereerd bericht en/of Beroep op artikel 5 en 17 van de algemene voorwaarden en/of Hoe staat je relatie met Knab?

Knab Bank

 

Onderwerp: Automatisch gegenereerd bericht
Datum: woensdag 21 oktober 2020 10:13
Van: Knab Servicedesk
Antwoord-naar:
Aan: *********@**********

Beste Heer/Mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het
desbetreffende emailadres: *********@********* zich helaas niet
voldoen aan onze vernieuwde PSD-2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze
algemene betaal voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in
beperking geplaatst tot je klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar ********/**********, voor het bijwerken en/of controleren
van je Knab Online account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail