088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Automatisch bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Onderwerp: Automatisch bericht
Datum: 10 juli 2023 om 00:50:05 CEST
Aan: ****@******

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens gekoppeld
aan dit e-mailadres niet voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving.

Het is belangrijk en essentieel voor diverse instanties en gemeentes om uw
volledige bedrijfsgegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig.

Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens van uw
bedrijf bij te werken.

Gegevens bijwerken (Link)

Let op : Uw aanvraag dient voor 12 Juli 2023 te zijn ingediend.

Hoogachtend,

e-Herkenning

Valse e-mail