Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Automatisch bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Verzonden: 12 mei 2023 om 05:07:53 CEST
Aan: *******@*******
Onderwerp: Automatisch bericht

Geachte zakelijke ondernemer/bedrijfseigenaar,

Met ingang van 12 mei 2023 zullen alle overheids dienstverleners alleen
toegankelijk zijn met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent
dat als uw bedrijf nog niet over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4
beschikt, u eenmalig en kostenloos een aanvraag kunt indienen voor EH4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al beschikt
over een eHerkenning, om toegang te blijven houden tot de
overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 15 mei
worden automatisch administratiekosten van 29,95 EUR verrekend als
u geen aanvraag heeft ingediend.

Aanvraag indienen (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag
benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Valse e-mail