Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Attentie: Vraag uw digitale sleutel aan om account beperking te voorkomen.

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 25 april 2023 om 02:52:38 CEST
Aan: *******@***********
Onderwerp: Attentie: Vraag uw digitale sleutel aan om account beperking te voorkomen.

Nieuwe regeling E-herkenning & belastingdienst
Bij deze willen wij u er van op de hoogte stellen dat de
Belastingdienst en e-Herkenning vanaf 1 mei 2023
in samenwerking zullen treden. Met eHerkenning kunt u als
ondernemer eenvoudig en veilig inloggen bij de Belastingdienst.
eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor
ondernemingen.

De nieuwe manier van online identificeren
e-Herkenning is een in Europa goedgekeurd inlogmiddel. Hiermee
regelt u online uw zaken met overheidsorganisaties in de Europese
Economische Ruimte (EER) die Europese inlogmogelijkheden
bieden. Vanaf nu bent u ook in de gelegenheid om met e-
Herkenning direct in te loggen bij de belastingdienst. Omdat de
Belastingdienst uw veiligheid wil waarborgen verzoeken wij u om
direct gebruik te maken van eHerkenning.

Registreren
Meld u alvast aan via de onderstaande link. U zal direct
doorgestuurd worden naar de pagina van de belastingdienst.

REGISTREREN (Link)

De Belastingdienst gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet,
stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We
gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke
taken en voor doelen die daaruit direct voortvloeien.

© 2023 Belastingdienst Nederland

Valse e-mail