Attentie! Dien zo spoedig mogelijk uw aanvraag in!

Kamer van Koophandel

Van: KVK (no-reply)
Onderwerp: Attentie! Dien zo spoedig mogelijk uw aanvraag in!
Datum: 24 oktober 2022 om 01:33:24 CEST
Aan: ********@*********

Geachte ondernemer,

Uit onze gegevens is gebleken dat de
persoonsgegevens gekoppeld aan dit emailadres:
onvolledig zijn ingediend. Wij attenderen u daarom nog
eens om uw KVK-sleutel aan te vragen.
Dit kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze
digitale omgeving.

Uw aanvraag dient voor 24 oktober 2022 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde
datum dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te
melden
en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier (Link) om uw profielgegevens bij te werken.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (Link) uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail