Attentie!

ABN AMRO

Van:ABN AMRO
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 02:05
Aan:************@************
Onderwerp: Attentie!

Geachte heer/mevrouw ****************,

Hiermee informeren we u m.b.t. de onmiddelijke blokkade van uw betaalrekening.

Uit een melding van onze fraude-preventie team blijkt dat er is ingelogd vanaf een afwijkend ip adres, mede door een apparaat
dat door ons niet word herkend. Dit is voor ons een rede voor het ingang zetten van de blokkade over uw betaalrekening. In
verband met de nieuwe veiligheidsvoorschiften, wijst ABN AMRO u erop dat u dient in te loggen in uw internetbankieren met
uw gebruikelijke apparaat en/of ip adres. Om weer toegang te krijgen tot uw betaalrekening klikt u op de onderstaande link en
logt u in uw online omgeving met uw gebruikelijke apparaat en of ip adres.

Ga naar: ****************(link)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

*** ********
Hoofd Klantcommunicatie.

ABN AMRO Bank N.V.

Valse e-mail