Als u de verplaatsingskosten niet binnen 24 uur betaalt…

Overig

Van: Het postkantoor
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 22:02
Aan: *********@*********
Onderwerp: Als u de verplaatsingskosten niet binnen 24 uur betaalt…

Volg uw zending:
371-34******

online status:
WACHT BIJ HET DISTRIBUTIECENTRUM
Niet-bestaand of ongeldig adres!

ONZE CHATBOT HELPT JE EEN NIEUWE LEVERING TE REGELEN

BEGIN **** (Link)

Valse e-mail