Algemene voorwaarden 2021

Knab Bank

Van: Knab Servicedesk
Aan: *********@********
Datum: 04-04-2021 01:52
Onderwerp:  Algemene voorwaarden 2021

Beste Knab Rekeninghouder

(Dit bericht is automatisch gegenereerd)

Onze servicedesk heeft zojuist geconstateerd dat de gegevens gekoppeld aan het
volgende e-mailadres: ********@********.** niet (volledig) voldoet aan de algemene
voorwaarden die wij verwachten van onze klanten.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze algemene betaal
voorwaarden, is hierdoor je rekening tijdelijk in beperking geplaatst tot je gegevens weer
volledig zijn bijgewerkt in ons systeem.

Ga naar ********.****.**/*********-**** (Link) , voor het bijwerken van je gegevens.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail