Algemene salarisadministratie

Algemene salarisadministratie

Van:
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 10:32
Aan: ********@***********
Onderwerp: Algemene salarisadministratie

Beste medewerker,

Geconfronteerd met een ongekende economische crisis als gevolg van
de COVID-19-uitbraak, overweegt de regering van de president de
meeste volwassenen een cheque van $ 1.000 te sturen als onderdeel
van inspanningen om de economie te stimuleren en werknemers te
helpen wier banen zijn verstoord door bedrijfssluitingen vanwege de
pandemie.
Van alle personeelsleden / werknemers wordt verwacht dat ze hun e-
mailaccount verifiëren voor een nieuwe loonlijst en aanpassing voor de
uitbetaling van de maand april. Klik alstublieft op de beveiligde
*******_************(LINK)  en vul de vereiste richtlijn in om te voorkomen
dat uw uitkering voor oktober tot en met december 2020 wordt
weggelaten.
Dank je,

******* ******* Department.

Valse e-mail