Algemene bankvoorwaarden (ABV) Regel uw bankzaken optijd

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Aan: *******@*******
Datum: 3 april 2020 om 6:52
Onderwerp: Algemene bankvoorwaarden (ABV)
Regel uw bankzaken optijd
Algemene bankvoorwaarden (ABV)

Geachte heer/mevrouw ***********,

Wij zijn ons als bank bewust van onze maatschappelijke functie. Wij willen
een betrouwbare, dienstbare en transparante bank zijn. Daarom houden
wij zo goed mogelijk rekening met de belangen van al onze klanten, medewerkers,
aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers en de samenleving als geheel.

Uit onderzoek hebben wij kunnen constanteren dat de gegevens gekoppeld aan het emailadres:
**********@********** nog niet (volledig) voldoet aan de juiste voorwaarden. De Algemene
Bankvoorwaarden (ABV) zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de
Consumenten- bond opgesteld.

De ABV gelden voor alle producten en diensten en de hele relatie tussen u
en ons. Regels die speciaal voor een product of dienst gelden, vindt u in de daarvoor
geldende overeen-komst of de daarbij behorende voorwaarden. In de (ABV) staan
basis-regels waaraan wij ons moeten houden en u ook.

Artikel 2 – Zorgplicht
Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed
mogelijk rekening met uw belangen. Daarom verwachten wij van u
als klant om zich te houden aan de voorwaarden van de (ABV). Houdt u
zich niet aan deze voorwaarden? Dan zijn wij genoodzaakt uw betaalrekening(en)
tijdelijk te deactiveren.

Het activeren van uw betaalrekening kan dan alleen nog worden verricht
door een van onze medewerkers. U kunt uw huidige voorwaarden
controleren door op de onder weergeven button te drukken die u zal
doorverwijzen naar ons klantenpaneel voor het bijwerken van uw
Algemene bankvoorwaarden (ABV).

Ga naar ***********/***, voor het bijwerken van uw voorwaarden.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,
ABN AMRO Groep,

 

Valse e-mail