Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Actuele status van uw pakket

DHL

Van: DHL
Aan: ********@*******
Datum: 10-01-2022 05:25
Onderwerp: Actuele status van uw pakket

Geachte heer en of mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de
actuele status van
uw zending. Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour. Wij zijn
wettelijk
verplicht zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken
retour te
sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze
zending beschikt niet over de juiste frankering. Wij willen u erop
attenderen dat retourneren kosten met zich mee brengt.

U **** *** **** uw ****** frankeren. (Link)

Na het succesvol gefrankeerd te hebben zullen wij de track-and-
trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DHL

Valse e-mail